خدمات پس از فروش گروه کاریان چوب

مشتری گرامی خدمات پس از فروش کاریان چوب به شرح ذیل می باشد:

الف- کلیه قطعات تولیدی کاریان چوب به مدت پنج سال شامل خدمات پس از فروش بوده و هزینه های مربوطه شامل تعمیر قطعات، تعویض قطعات، اجرت حمل و نقل و ایاب ذهاب بر عهده خریدار می باشد.

ب- مدت زمان خدمات یاد شده از زمان تشخیص نماینده فروشگاه کاریان چوب ویا عاملین فروش در شهرستان ها حداکثر بیست وپنج روز کاری است که به مدت زمان خدمات پس از فروش اضافه می گردد.

ج- در نگهداری کارت گارانتی و خدمات پس از فروش دقت فرمائید چون المثنی صادر نمی گردد و کارت مخدوش و دستکاری شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

د- کارت گارانتی بدون فاکتور فروش ممهور به مهر فروشگاه و بدون تاریخ نیز معتبر نمی باشد.

شرایط ضمانت نامه به شرح زیر می باشد:

۱ کلیه اقلام تولیدی شامل ریل لولاو اتصالات، نوار لبه، روکش ملامینه دارای دو سال گارانتی تعویض قطعه ات رایگان پس از تأیید کارشناسان کاریان چوب یا عاملین فروش می باشد.

۲حمل نقل محصولات روکش وکیوم(منبران)از حصاصیت خاصی برخوردار میباشد که برای جلو گیری از بروز مشکل در ساختار محصول باید تریقه حمل با وسیله مسقف ویا پتوپیچ شده باشد.

۳ زمان حمل از تابش نور خورشید وگرمای مستقیم جلوگیری شود زیرا روکش وکیوم در برابر گرما حالت خود را از دست داده وبلند میشود که این مورد شامل گارانتی نمیباشد. استفاده نادرست مانند خط انداختن با وسیله تیز یا قلوه کن شدن ویااستفاده از مواد پاک کننده ناسازگار با محصول و استفاده از محصول در فضای باز تابش نور مستقیم خورشید و یا گرمای مستقیم شوفاژ محیط غیراستاندارد همچنین رخ دادن حوادثی غیر مترقبه ضمانت نمی شود و در صورت بروز مشکل، تحت شرایط خدمات پس از فروش(بند الف)
رسیدگی خواهد شد